PROJECT We zijn Utrechters: een lokaal Mensenrechten Manifest

8 december 2017 lanceerde ik tijdens het Mensenrechtencafé XL ‘We zijn Utrechters’. Dit is de eerste versie van het manifest waar ik samen met Wien de Smet (Adviseur Internationale Zaken en Lokale Mensenrechten) en een groot aantal partijen aan werkte.


Sinds vijf jaar heeft Utrecht een informeel netwerk dat lokale mensenrechten met elkaar verbindt: de Mensenrechtencoalitie. Vanaf het begin ben ik hier vanaf de zijlijn bij betrokken geweest. Mijn ambitie was altijd om naast de organisaties, ook ‘de gewone Utrechter’ te betrekken. Omdat ik geloof dat we (zoals nu op de achterkant van het manifest te lezen staat) ‘als Utrechters meer bijdragen dan we denken, zeker als we samenwerken‘.

Begin 2017 is mij gevraagd om de coalitie en de doelgroep van het thema mensenrechten te verbreden. Door in gesprek te gaan met de culturele sector, het onderwijs en het bedrijfsleven ben ik samen met hen op zoek gegaan naar de verbinding tussen mensenrechten en hun doelstellingen.

Mensenrechtencafé XL

Tijdens deze avond die plaatsvond in Het Huis Utrecht gingen publiek en politiek in gesprek over diverse mensenrechtenthema’s uit de stad. Het doel: zorgen dat Utrecht de naam ‘Mensenrechtenstad’ ook recht toe kan blijven doen na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Het manifest

In het manifest ‘We zijn Utrechters’ maakt de Mensenrechtencoalitie zich hard voor een inclusieve stad, waarin álle Utrechters samen kunnen opgroeien, leven en werken. Utrecht is immers een Mensenrechtenstad, waar gestreefd wordt naar inclusie, gelijke rechten en gelijke kansen voor alle Utrechters.

Lees via de link het volledige manifest en meld jezelf of je organisatie aan als Aanjager, Drager of Steuner bij de Utrechtse Mensenrechtencoalitie!