COACH

COACHEN

In een open denk- en doeproces werk ik samen met de opdrachtgever(s) aan het formuleren van een concrete vraagstelling,

een analyse van de huidige en de wenselijke situatie en een simpel stappenplan voor de toekomst.

Teams

Branding en/of storytelling (zowel intern als extern)

Bedrijfs- en cultuurveranderingen

Ondernemers

Drie sessie plan: van idee naar actie

Loopbaancoaching

Branding

Zakelijke begeleiding op specifieke knelpunten

ERVARING

OPDRACHTGEVERS