PROJECT Gespreksleider Utrecht2030 – Blijven leren: gelijke rechten, gelijke kansen

In de reeks verkiezingsdebatten van Utrecht2030 in aanloop naar 21 maart staat aankomende woensdag het thema onderwijs op de agenda. Met drie inspirerende sprekers en een boel specialisten – u – in de zaal een mooie gelegenheid om publiekelijk na te denken over hoe onderwijs kan bijdragen aan ‘Utrecht, stad van iedereen’. De avond wordt georganiseerd door de Utrechtse Mensenrechten Coalitie.

U vindt meer informatie over de sprekers, Mohammed Saiah, Ilja Klink en Micha de Winter via onderstaande link: https://www.facebook.com/events/156645048301236/. De presentatie ligt in handen van Friso Wiersum en Mariangela De Lorenzo Op de avond zelf wensen we ook uw kennis in te zetten bij het formuleren van een tienpunten plan voor de aankomende raadsperioden Рwe mikken verder dan vier jaar. Zien we u woensdag?

Met hartelijke groet,
namens Utrecht2030 en de Mensenrechtencoalitie