MENSELIJKHEID

Het bewaken van menselijkheid speelt niet alleen in Afrika, mensenrechten zijn tastbare rechten waar we als burgers samen voor staan en verantwoordelijk voor zijn. En juist dat kunnen wij de zorgeloze feestgangers, apathische betrokkenen en onwetende geïnteresseerden op een speelse manier laten zien. En als ik wij zeg, bedoel ik: ik, jij en alle anderen die samen met ons betrokken zijn bij het lot van anderen. Want mensenrechten klinken moeilijk en groot, maar kunnen ook heel makkelijk en klein zijn. Althans, als we ons betrokken willen voelen en bereid zijn onze meerwaarde te delen.  Of zoals in Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten voor de Mens staat: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Utrechtse menselijkheid

Wat ik probeer is het zichtbaarder en persoonlijker maken van maatschappelijke uitdagingen en deze vrijheid en gelijkheid in waardigheid dichterbij brengen. Vanuit de collectiviteit onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om door samenwerking en een persoonlijke investering Utrechters wat dichter bij elkaar te brengen. Kortom, samen kijken hoe we meerwaardigheid (wellicht een niet-bestaand woord, maar alleszeggend) kunnen creëren en delen.

Een voortrekker in het creëren van bewustzijn, het aanwakkeren van de dialoog en een netwerk dat tools uitwisselt om ernstige woorden in luchtige daden om te zetten.

Kernwoorden

  • Positieve sociale en politieke verandering
  • Aanwakkeren van activisme
  • Mobiliseren van mensen
  • Afhankelijk en partijdig

Wie zoek ik?

Een groep Utrechtse sociale rebellen in wisselende samenstelling, die bottom-up individueel en collectief toffe dingen doen om andere Utrechters te activeren rondom het thema mensenrechten. Ieder voor zich en allen voor een! 

Wat wil ik doen?

Zoals gezegd wil ik niet deel uitmaken van een traditionele organisatie met gekaderde strategie, maar wil ik samen met anderen vooral poetsen in plaats van lullen. Iedereen voelt zich tot eigen thema’s aangesproken, heeft een ander energielevel of tijd te besteden en heeft misschien al een eigen netwerk. Als dat werkt, houden zo. Een non-profit bewustwordingscollectief, dat actie initieert, host, faciliteert of organiseert om mensen te verbinden in hun zoektocht naar betrokkenheid, de mogelijkheid om te helpen en de mogelijkheid om geholpen te worden. Geplanned of guerilla.

Meer weten over initiatieven, die ik reeds organiseer?

Wie ben jij?

Om samen Utrecht op de barricades te krijgen mogen we krachten bundelen. Daarvoor wil ik jou dolgraag leren kennen en horen wat jij graag zou willen doen.

Get your free webform from Podio